Consiliul Județean Ialomița a fost convocat, săptămâna viitoare, într-o ședință ordinară

Marian Pavel, președintele CJ Ialomița. FOTO Cristina Sîmbeteanu

Consilierii județeni ialomițeni au fost convocați în ședință ordinară marți, 31 ianuarie, de la ora 14.00, în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează și discutarea și adoptarea următoarelor 24 de proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 233/25.11.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 180/28.09.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA, pe anul 2023;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA, pe anul 2023;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC URBAN SA, pe anul 2023;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ADI ECOO 2009 SRL, pe anul 2023;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2023;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2023;
 11. proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Ialomița;
 12. proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Ialomița pentru anul școlar 2023 – 2024;
 13. proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioare;
 14. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 250/23.12.2021 privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița, cu modificările ulterioare;
 15. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea priorității I a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 a proiectului: „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ 201 (Mărculești); intersecție cu DN 2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21” și „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea priorității II a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 a proiectului „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei) și Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”;
 18. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ialomița și persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial în vederea constituirii Asociației FLAG „Grup de Acțiune pentru Dezvoltarea Locală și Pescuit – Borcea”;
 19. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița”;
 20. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 21. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați în municipiul Slobozia, județul Ialomița;
 22. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 2.969 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului Ialomița;
 23. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 6.961 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al județului Ialomița;
 24. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 114 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al județului Ialomița.

Diverse

Planul Strategic cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, pentru anul 2023.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*