Anunturi

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița

1.Informații generale privind concedentul :  Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro 2.Informații generale privind obiectul concesiunii : obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea […]