Finanțări nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Ialomița, pentru activități nonprofit

Finanțare pentru proiecte. FOTO Pixabay
Finanțare pentru proiecte. FOTO Pixabay

Consiliului Județean Ialomița a publicat, recent, în Monitorul Oficial al României, anunțul de participare pentru finanțările nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Ialomița, pentru activități nonprofit, pentru anul 2023 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005. Suma totală aprobată pentru anul 2023 este de 550.000 de lei și este repartizată pe mai multe domenii.

Astfel:

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Județean Ialomița cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776.
 2. Reglementările legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.12 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2023;
 • Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 28.02.2023;
 1. Solicitanții pot fi: persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial – asociații, fundații constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul sau sediul social/filială în județul Ialomița care depune o propunere de proiect cu relevanță şi aplicabilitate în județul Ialomița, solicitând finanțare pentru una sau mai multe acțiuni/activități din cadrul proiectului.
 2. Finanțarea solicitată Consiliului Județean Ialomița pentru susținerea proiectului sau unei/unor activități, din cadrul acestuia nu trebuie să depășească 30% din valoarea alocată domeniului în care se încadrează propunerea, iar contribuția solicitantului pentru cheltuielile presupuse de realizare a proiectului vor fi în procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 3. Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 12/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2023.

Suma de 550.000 de lei, aprobată pentru anul 2023, este repartizată conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile, pe următoarele domenii:

 • Sănătate și educație antidrog: 50.000 de lei
 • Educație: 100.000 de lei
 • Cultură, culte și religie: 100.000 de lei
 • Protecția mediului: 50.000 de lei
 • Sport: 200.000 de lei
 • Promovarea turistică a județului Ialomița: 50.000 de lei
 1. Durata programului: anul 2023
 2. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 20.04.2023, ora 16.00, la registratura autorității finanțatoare.
 3. Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, constând în Ghidul Solicitantului și Cererea de finanțare poate fi descărcată de pe site-ul: http://cjialomita.ro.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 46 din 10 martie 2023, conform Legii nr. 350/2005, art. 16.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*