Consiliul Județean Ialomița intenționează să achiziționeze un teren de până la 50.000 de metri pătrați

Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.
Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.

În calitatea sa de autoritate contractantă, Consiliul Județean Ialomița, dorește achiziționarea unui teren în suprafață cuprinsă între minim 35.000 și maxim 50.000 de metri pătrați, în vederea construirii unor instalații prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița.

Potrivit CJ Ialomița, terenul trebuie să aibă următoarele caracteristici:

 • Să aibă o suprafață între minim 35.000 mp și maxim 50.000 mp;
 • Terenul să fie situat în județul Ialomița;
 • Cea mai mică latură cuprinsă între 100 m – 140 m;
 • Să NU aibă regim de arie naturală protejată;
 • Distanța până la așezările umane trebuie să fie de minim 500 m;
 • Să NU fie în zonele de protecție a surselor de apa, așa cum este menționat în legislația specifică din domeniul gospodării apelor;
 • Să NU fie situat în zone expuse la inundații, alunecări de teren, eroziuni;
 • Acces la drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități);
 • Disponibilitatea facilă de conectare la rețeaua electrică;
 • Disponibilitatea de conectare la infrastructura de apă-canal;
 • Să se afle în proprietatea ofertantului sau ofertantul să fie mandatat de proprietar în vederea ofertării;
 • Să NU existe litigii cu privire la imobil.

Valoarea maximă lei/mp este:

 • 6,72 lei/mp fără TVA pentru terenurile situate în extravilanul localităților;
 • 12,60 lei/mp fără TVA pentru terenurile situate în intravilanul localităților.

Valoarea terenului nu va fi mai mare decât :

 • 336.000,00 lei fără TVA pentru terenurile situate în extravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră;
 • 630.000,00 lei fără TVA pentru terenurile situate în intravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră.

Criteriul de atribuire care va fi utilizat este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”

Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin aplicarea următorilor factori de evaluare:

 1. Prețul Ofertei – 60 la sută;
 2. Componenta tehnică – 40 la sută, cu următorii subfactori:
 • Distanță față de un drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități) – 10 la sută;
 • Distanța față de o rețea de curent electric – 10 la sută;
 • Distanța față de o rețea de alimentare cu apă din rețeaua publică sau să dețină un puț forat – 10 la sută;
 • Distanța față de Depozitul conform S.C. Vivani, cu adresa: (Tarlaua 327/4, Parcela 11, Sos. Amara, km 4, DN 2C, 920049, Slobozia, Jud. Ialomița, Romania) – 10 la sută.

Documentele de calificare;

 1. Extrasul de Carte Funciara (valabil la data depunerii);
 2. Aprobarea de înstrăinare a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, Adunarea Generala a Acționarilor/ Asociaților, Consiliul de Administrație; (pers.juridice);
 3. Actul de proprietate asupra terenului ofertat şi dovada că acesta este/nu este grevat de ipotecă sau purtător de alte obligații – copie conform cu originalul(pers.fizice);
 4. Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului – copie conform cu originalul;
 5. Certificat eliberat de către organele abilitate care să ateste plata obligațiilor către bugetul general consolidat, valabil la data depunerii ofertei;
 6. Dovada privind plata taxelor şi impozitelor la data întocmirii ofertei pentru imobilul ofertat şi dovada înregistrării lui în evidența organului fiscal teritorial; (certificat fiscal);
 7. Declarație pe propria răspundere că terenul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale şi poate fi ocupat imediat după semnarea contractului şi achitarea prețului;
 8. Declarație pe propria răspundere că terenul nu a făcut obiectul unor finanțări din fonduri europene sau publice in ultimii 10 ani;
 9. Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte acceptul acestuia privind accesul beneficiarului pe restul de proprietate în vederea realizării lucrărilor de execuție a instalațiilor de gestionare a deșeurilor descrise mai sus, pe terenul cumpărat;
 10. Plan cadastral;
 11. Certificat de urbanism de informare.

Caietul de sarcini și Documentele procedurii privind cumpărarea unui teren în suprafață cuprinsă între 35.000mp și 50.000 mp se pot procura începând cu data publicării anunțului publicitar de la sediul Consiliului Județean Ialomița sau descărcate de pe site-ul www.cicnet.ro.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 10.02.2022 ora 16.00 la registratura Consiliului Județean Ialomița.

Data primirii solicitări de clarificări – 28.01.2022.

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 11.02.2022 ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Ialomița.

Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii.

Limba de redactare a ofertei – Română.

Informații suplimentare: la numărul de telefon: 0243/230201 int. 272,e-mail dap@cicnet.ro sau patrimoniucji@gmail.com, Compartiment patrimoniu public şi privat, persoană de contact: consilier Oancea Diana Geanina.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*