Consiliul Județean Ialomița, convocat marți, 27 aprilie, în ședință ordinară

Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.
Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.

Consiliul Județean Ialomița a fost convocat în ședință ordinară marți, 27 aprilie, de la ora 14.00, în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează discutarea și adoptarea următoarelor 23 de proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
 4. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu completările ulterioare;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2021;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor şi contribuțiilor Județului Ialomița şi Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2021;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în vederea finanțării proiectelor în cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2021;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova;
 14. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20/21.02.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2021;
 17. proiect de hotărâre privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița;
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia;
 19. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Ialomița în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
 20. proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 2.432 mp teren cu categoria de folosință curți-construcții, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în intravilanul municipiului Urziceni, pentru construirea de capacități economice;
 21. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018 reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății;
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița.

Tot în ședința de marți, 27 aprilie, va avea loc și ceremonia de depunere a jurământului doamnei Stoica Sofiea – consilier județean supleant al cărei mandat a fost validat de Tribunalul Ialomița în data de 15.04.2021.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*