Consiliul Județean Ialomița, convocat, mâine, în ședință ordinară

Consiliul Județean Ialomița. FOTO Adrian Boioglu
Consiliul Județean Ialomița. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul Județean Ialomița a fost convocat în ședință ordinară, joi, 28 ianuarie, de la ora 14.00, în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează discutarea și adoptarea următoarelor 15 proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Stoica Alexandru;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean Ialomița;
 4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene;
 6. proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”;
 8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”;
 9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
 10. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;
 11. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița;
 12. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița;
 13. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență Sud Muntenia”;
 14. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia;
 15. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomița și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*