Consiliul Județean Ialomița, convocat într-o ședință ordinară în data de 29 iulie

Consiliul Județean Ialomița. FOTO Paul Alexe

Consiliul Județean Ialomița a fost convocat într-o ședință ordinară, în data de 29 iulie, pe ordinea de zi aflându-se 12 proiecte de hotărâre.

Consiliul Judeţean Ialomiţa, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în sistem on-line, în data de data de 29.07.2022, ora 11,00.

Pe ordinea de zi se află aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.06.2022.

De asemenea, vor fi discutate și adoptate următoarele proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general  al județului Ialomița,  la trimestrul II, anul 2022;
 4. privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2022;
 5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.90 din 26.05.2022 privind aprobarea  organigramei, statului de funcții şi  funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 7. proiect de hotărâre privind  aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare Curte Interioară a  Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare Curte Interioară a  Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 10. proiect de hotărâre privind dezmembrarea cărții funciare nr. 23029 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni” din domeniul public al județului Ialomița;
 11. proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 307,6144 ha teren cu destinația agricolă- categoria de folosință neproductiv aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Giurgeni;
 12. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul asociației și modificarea, completarea și actualizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*