Consiliul Judeţean Ialomița concesionează, prin licitație publică, un teren cu destinație agricolă

Teren agricol. FOTO stevepb

Consiliul Judeţean Ialomița concesionează, prin licitație publică, un teren cu destinație agricolă.

  1. Informații generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unui bun aparținând domeniului privat al județului Ialomița în suprafață de 78,4071 ha, teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Giurgeni, identificat în carte funciară nr. 22076. Bunurile se concesionează conform O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 29.03.2023.
  3. Informații privind documentația de atribuire: conform caietului de sarcini.

3.1.     Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.

3.2.     Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul Județului Ialomița;

3.3.     Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Contravaloarea documentației de atribuire este de 50,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului;

3.4.     Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.04. 2023, ora 16.30;

  1. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

4.1.     Data limită de depunere a ofertelor: 25.04.2023, ora 16.30;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

4.3      Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un exemplar, conform documentației de atribuire.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.04.2023, ora 10,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.
  2. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, bulevardul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro la termenele stabilite de instanță.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04.04.2023.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*