Consiliul Județean Ialomița cere oferte pentru achiziția unui teren de 50.000 de metri pătrați

Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.
Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.

În calitatea sa de autoritate contractantă, Consiliul Județean Ialomița, dorește , achiziționarea unui teren în suprafață de 50.000 metri pătrați, în vederea construirii unor instalații prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița.

Potrivit CJ Ialomița, terenul trebuie să aibă următoarele caracteristici:

 • Să aibă o suprafață de 50.000 mp;
 • Terenul să fie situat în județul Ialomița;
 • Cea mai mică latură să aibă minim 140 metri;
 • Situat pe raza județului Ialomița;
 • Să nu aibă regim de arie naturală protejată;
 • Distanța până la așezările umane trebuie să fie de minim 500 metri;
 • Să nu fie în zonele de protecție a surselor de apa, așa cum este menționat în legislația specifică din domeniul gospodării apelor;
 • Să nu fie situat în zone expuse la inundații, alunecări de teren, eroziuni;
 • Acces la drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități);
 • Disponibilitatea facilă de conectare la rețeaua electrică;
 • Disponibilitatea de conectare la infrastructura de apă-canal;
 • Să se afle în proprietatea ofertantului sau ofertantul să fie mandatat de proprietar în vederea ofertării;
 • Să nu existe litigii cu privire la imobil.

Valoarea estimată:

 • 336.135,00 lei fără TVA pentru terenurile situate în extravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră;
 • 630.000,00 lei fără TVA pentru terenurile situate în intravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră.

Criteriul de atribuire care va fi utilizat este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

Stabilirea ofertei câștigătoare se realezează prin aplicarea următorilor factori de evaluare:

 1. Prețul Ofertei – 60 la sută;
 2. Componenta tehnică – 40 la sută, cu următorii subfactori:
 • Distanță față de un drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități) – 10 la sută;
 • Distanța față de o rețea de curent electric – 10 la sută;
 • Distanța față de o rețea de alimentare cu apă din rețeaua publică sau să dețină un puț forat – 10 la sută;
 • Distanța față de Depozitul conform S.C. Vivani, cu adresa: (Tarlaua 327/4, Parcela 11, Sos. Amara, km 4, DN 2C, 920049, Slobozia, Jud. Ialomița, Romania) – 10 la sută.

Caietul de sarcini și documentele procedurii privind cumpărarea unei suprafețe de 50.000 de metri pătrați de teren se pot procura începând cu data publicării anunțului publicitar de la sediul Consiliului Județean Ialomița sau descărcate de pe site-ul www.cicnet.ro.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 22.11.2021 ora 16.00 la registratura Consiliului Județean Ialomița.

Data primirii solicitării de clarificări – 16.11.2021.

Deschiderea și evaluarea ofertelor va avea loc în data de 23.11.2021 ora 11.00 la sediul Consiliului Județean Ialomița.

Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii .

Limba de redactare a ofertei – Română.

Informații suplimentare: la numărul de telefon: 0243/230201 int.272,e-mail dap@cicnet.ro sau patrimoniucji@gmail.com, Compartiment patrimoniu public și privat, persoană de contact: consilier Oancea Diana Geanina.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*