Consiliul Județean a lansat un anunț de licitație privind concesionarea unor terenuri în Giurgeni, pentru construirea unui parc fotovoltaic

Consiliul Județean Ialomița a lansat un anunț de licitație privind concesionarea unor terenuri în Giurgeni, pentru construirea unui parc fotovoltaic

Informații generale privind concedentul:  Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate:

teren în suprafață de 191.268 mp, înscris în CF nr. 21316 Giurgeni, județul Ialomița, cadastral/ nr. topografic 21316, situat în intravilanul comunei Giurgeni, Tarla 899/4, nr. FN, categoria de folosință – curți-constrcții ;

teren în suprafață de 48.276 mp, înscris în CF nr. 21467 Giurgeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 21467, situat în extravilanul comunei Giurgeni, Tarla 899/4, categoria de folosință – arabil;

Bunurile aparțin domeniului public al județului Ialomița, destinate pentru construirea de parc fotovoltaic, concesionate conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 12.02.2024.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în  caietului de sarcini.

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.

Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire :Direcția Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, situat la parter, camera 16, în sediul  Județului Ialomița;

Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire:

Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei/exemplar în numerar și se achită la casieria concedentului ;

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.03. 2024, ora 16.00

Informații privind  ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

Data limită de depunere a ofertelor:­­ 26.03.2024, ora 16.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia,  bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.

Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în într-un exemplar conform documentației de atribuire.

Data și  locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor: 27.03. 2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21,  parter, în sala de ședințe.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea

instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.02.2024.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*