Consilierii județeni ialomițeni, convocați, săptămâna viitoare, în ședință ordinară

Sala Europa. FOTO Cristina Sîmbeteanu

Consiliul Județean Ialomița a fost convocat în ședință ordinară pentru data de 30 mai, de la ora 14.00, în sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează și discutarea și adoptarea următoarelor 22 de proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 232 din 25.11.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 116 din 28.06.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2022;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării concursului „Universul Științelor” – Ediția a III-a 09-10 iunie 2023;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la Parteneriatul „LEADER „Ialomița Est 2023 – 2027”;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la Parteneriatul „LEADER Ialomița Vest 2023 – 2027”;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Federația Internațională a Comunităților Educative – secțiunea România;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”;
 12. proiect de hotărâre privind modificare Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 230 din 28.10.2022 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia‘’, finanțat prin Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – ținta 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de proiect;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”;
 14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E , DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora-limită județ Buzău” – cod SMIS 120110 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
 15. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 268 din 28.12.2022 privind aprobarea realizării proiectului și a cofinanțării cheltuielilor legate de proiectul „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Amenajare curte interioară a clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3”;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Amenajare curte interioară a clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3”;
 18. proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri în suprafață de 6,8755 ha, terenuri situate în intravilanul comunei Vlădeni, proprietatea privată a județului Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaice;
 19. proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 12.256/2018-N din 09.07.2018;
 20. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302 situat pe raza Comunei Drăgoești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Drăgoești;
 21. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.107/26.05.2022 privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 101B cuprins între km 54 + 701 – km 56+028 și DJ 101U cuprins între km 4+413 – km 5+275 și între km 6+609 și 7+245, situate pe raza U.A.T. Comuna Maia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Maia, cu modificările ulterioare;
 22. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 133 din 30.10.2019 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Județul Ialomița/Consiliul Județean Ialomița a contractelor și acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii ANAP nr.1/2018.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*