Consilierii județeni din Ialomița, convocați în ședință pentru discutarea și adoptarea a 13 proiecte de hotărâre

Ședință a Consiliului Județean Ialomița. FOTO Cristina Sîmbeteanu

Consiliul Județean Ialomița a fost convocat în ședință ordinară, în data de 28 iunie, ora de la 14,00 în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței se află discutarea și adoptarea a 13 proiecte de hotărâre.

Astfel, consilierii județeni ialomițeni vor vota:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 262 din 15.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița;
 3. proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2023;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Fetești și Asociația Pescarilor Profesioniști „Brațul Borcea” în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului „Festivalul Tradițiilor Pescărești”, Ediția I, în municipiul Fetești;
 5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.140/07.07.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului „Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica”;
 6. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 71 din 29.03.2023 privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2.969 mp, situat în Slobozia, Șoseaua Sudului, nr. 5A, a terenului în suprafață de 6.961 mp, situat în Slobozia, str. Ion Creangă, nr. 2 și a terenului în suprafață de 114 mp, situat în Slobozia, str. Mihail Sadoveanu;
 7. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul „Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 9. proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița;
 10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioare;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Master Plan privind extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Ialomița” – pentru perioada 2022 – 2052;
 13. proiect de hotărâre privind actualizarea „Monografiei economico-militare a județului Ialomița” la nivelul anului 2023.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*