Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița

Consiliul Județean Ialomița. FOTO Paul Alexe

1.Informații generale privind concedentul :  Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

2.Informații generale privind obiectul concesiunii : obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract  de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița, aflate în intravilanul și  extravilanul comunei Alexeni, pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” , având următoarele elemente de identificare:

teren cu  categoria de folosință  curți-construcții,  identificat cu numărul cadastral și numărul de carte funciară: 247 – CF 20213 cu suprafața de  18.691 mp, situat în extravilan; teren cu categoria de folosință arabil, curți-construcții și neproductiv, identificat cu numărul cadastral și carte funciară,  251 –  CF 20214 cu suprafața de 3.261.256 mp situat în extravilan ;

teren cu categoria de folosință curți construcții, identificat cu numărul cadastral și număr de carte funciară  250 – 20212 cu suprafața de 154.925 m, situat în intravilan, str. Unității, nr. 41 ;

Bunurile se concesionează conform  O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 258 din 27.10.2023.

3.Informații privind documentația de atribuire: conform caietului de sarcini.

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.

Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire :Direcția Achiziții și Patrimoniu, situat la etajul 3, camera 46, în sediul  Județului Ialomița ;

Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire : Contravaloarea documentației de atribuire este de 500,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului ;

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12. 2023, ora 14.00

4. Informații privind  ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

Data limită de depunere a ofertelor:­­ 18.12.2023, ora 16.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în două exemplare conform documentației de atribuire.

5. Data și  locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.12.2023, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02.11.2023.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*