Anunţ de licitație privind concesionarea pe loturi, prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul privat al județului Ialomița, în comuna Vlădeni

Sediul Consiliului Județean Ialomița. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul Județean Ialomița a lansat un anunț de licitație privind concesionarea pe loturi,  prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul privat al județului Ialomița, în comuna Vlădeni

Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul

în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate:

Lotul 1.

teren în suprafață de 1.185.133 mp, înscris în CF nr. 26757 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 26757 situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni ;

teren în suprafață de 218.181 mp, înscris în CF nr. 22298 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 22298, situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni;

Lotul 2.

teren în suprafață de 1.462.334 mp, înscris în CF nr. 26757 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topogragrafic 26757 situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni ;

teren în suprafață de 361.248 mp, înscris în CF nr. 26760 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 26760, situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni;

Lotul 3.

teren în suprafață de 2.241.624 mp, înscris în CF nr.26764 Vlădeni, județul Ialomița, nr.cadastral/nr.topogragrafic 26764 situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni ;

teren în suprafață de 390.186 mp înscris în CF nr. 22268 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 22268 situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat Vlădeni.

Bunurile aparțin domeniului privat al județului Ialomița, categoria de folosință arabil destinate pentru cultivare, concesionate conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 28.03.2024.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.

Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, situat la parter, camera 16, în sediul  Județului Ialomița ;

Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire:

Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei/exemplar în numerar și se achită la casieria concedentului ;

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.04. 2024, ora 16.30

Informații privind  ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

Data limită de depunere a ofertelor :­­ 08.05.2024, ora 16.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia,  bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.

Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în într-un exemplar, conform documentației de atribuire.

Data și  locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor : 09.05. 2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21,  parter, în sala de ședințe.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea

instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.04.2024.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*