Ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Slobozia, în data de 25 aprilie

Primăria Municipiului Slobozia. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Municipiului Slobozia. FOTO Adrian Boioglu

O ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Slobozia este programată în data de 25 aprilie.

Ședința va avea loc la sala de spectacole a Casei Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru”, de la ora 16.00.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte de hotărâre:

Nr.

crt.

Materialele supuse dezbaterii și aprobării Inițiator Comisii de specialitate*
1 Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 18 martie 2024.
2 Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 03 aprilie 2024.  

 

 

3

Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul I al anului 2024 Primarul Municipiului Slobozia  

1

 

 

 

4

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Slobozia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” pentru a susține propunerea de reducere a prețului pentru apa funizată și a tarifului de canalizare – epurare Primarul Municipiului Slobozia  

2

 

5

Proiect de hotărâre  privind aprobarea cotizației către Asociația Municipiilor din România Primarul Municipiului Slobozia  

1

 

 

 

6

Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare  

Primarul Municipiului Slobozia

 

 

3

 

 

 

 

7

Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 299/15.11.2023 privind durata de implementare a proiectului cu titlul „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Cod SMIS 128396, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Primarul Municipiului Slobozia  

         1,2

 

8

 

Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 312/28.11.2023

 

Primarul Municipiului Slobozia  

1

 

 

 

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului cotizației Municipiului Slobozia în calitate de membru al Asociației Grup de Acțiune Locală „Slobozia 2017”, pentru anul 2024  

Primarul Municipiului Slobozia

 

1

 

 

 

10

Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 18/31.01.2024 privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șos. Nordului, bloc T2, scara B, etaj 2, apartament 11, către doamna Zăvadă Dorina și domnul Zăvadă Daniel-Lucian  

Primarul Municipiului Slobozia

 

 

1,4

11 Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 70/28.03.2024 privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Centru multifunctional pentru tineret in Municipiul Slobozia” aprobat pentru finantare prin Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul proiectarea si executia lucrarilor de interventii pentru cladirile de interes si utilitate publica in conformitate cu Legea nr.212/2022  

 

 

Primarul Municipiului Slobozia

 

 

 

1

 

12

Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităti Primarul Municipiului Slobozia

 

 

2

 

13

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a unui teren atribuit in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală Primarul Municipiului Slobozia  

2,3,5

14 Proiect de hotărâre privind scutirea la plata chiriei aferentă locuinței pentru tineri destinată închirierii realizată de Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Slobozia, str. Răzoare nr.12, bl. 18, sc. A, ap. 22 Primarul Municipiului Slobozia  

1,5

 

 

 

15

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „SISTEM IRIGAT AUTOMATIZAT ASPERSOARE POP-UP, AMENAJARE PEISAGISTICA B-DUL MATEI BASARAB, ZONA MB, MUNICPIUL SLOBOZIA, JUDETUL IALOMITA”  

 

Primarul Municipiului Slobozia

 

1,3

16 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2025 Primarul Municipiului Slobozia 1
 

 

17

Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr. 88/22.03.2024 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea poligonului de tragere acoperit, situat în Mun. Slobozia, str. Poligonului, nr. 2A, proprietatea publică a Mun. Slobozia  

Primarul Municipiului Slobozia

 

 

2,4

 

 

18

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Realizarea unei instalații de nocturnă pentru Stadionul 1 Mai”, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița Primarul Municipiului Slobozia  

1,3

 

19

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia luna aprilie 2024 Primarul Municipiului Slobozia 1
 

 

 

20

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 4.462,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, DN 2A, km 65+509,  înscris în Cartea Funciară nr. 40979 cu Nr. Cadastral 40979, către Societatea Oyl Company Holding AG S.R.L  

 

Primarul Municipiului Slobozia

 

 

1,4

 

 

 

21

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  16.127,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, DN 2A, km 65+509,  înscris în Cartea Funciară nr. 40977 cu Nr. Cadastral 40977, către Societatea Oyl Company Holding AG S.R.L  

 

Primarul Municipiului Slobozia

 

 

 

1,4

 

22

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2024 – iulie 2024 Primarul Municipiului Slobozia  
23 Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*