În Slobozia, a început distribuirea pachetelor cu produse de igienă din fonduri europene

Începe distribuirea pachetelor cu produse de igienă

În vederea aplicării Hotărârii Guvernului nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării “Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD”, a început distribuirea produselor de igienă la Cantina Socială ”Sfântul Nicolae”, situată în Municipiul Slobozia, str. Viilor, nr. 61.

Pachețele conțin periuțe de dinți – cinci bucăți, pastă de dinți 300 ml, săpun lichid – 500 ml, șampon copii – 800 ml, șampon adulți – 500 ml, respectiv detergent de rufe – 2700 grame.

I. Categorii de persoane beneficiare:

a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat (ajutor social) acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; vor primi produse doar titularii dosarelor;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; vor primi produse atât titularii, cât şi membrii familiilor acestora;
c) persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente şi în alte situaţii asemănătoare, stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate.

II. Condiții pentru acordare/ ridicare:

a) Pachetele de produse POAD se ridică personal de către titularii beneficiari de ajutor social și alocație de sprijin ( lit. a si b), în baza prezentării actului de identitate valabil ( original și copie pentru titular, cât și pentru membrii familiei, în cazul beneficiarilor de alocație de sprijin), verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire pentru produsele respective.
Produsele se vor ridica de la sediul cantinei sociale din str. Viilor, nr.61 ( fosta Școală nr.13), în perioada: 08 -31 ianuarie, între orele 9,00 – 12,00 și 13,00 – 16,00 .
b) Persoanele menționate la pct. I, lit. c pot solicita, până la 31 ianuarie, înscrierea pe lista de suplimentare, în baza unei cereri însoţită de acte doveditoare. Solicitarea va fi adresată Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Al.Odobescu, nr. 1.
Ulterior depunerii cererii, calitatea de beneficiar a solicitanţilor va fi stabilită în urma unei anchete sociale întocmite de către Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia. Aceștia vor primi produse, în perioada 03 – 14 februarie, numai în cazul în care există stocuri după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la pct. I, lit. a) şi b), în ordinea depunerii cererilor şi în funcţie de stocul disponibil.
c) Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor POAD.
d) Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, Direcţia de Asistenţă Socială Slobozia asigură livrarea ajutoarelor la domiciliu.”

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*