DSP Ialomița a finalizat controlul de la Spitalul Municipal Urziceni după ce o tânără a născut în fața unității medicale. Mai multe nereguli au fost găsite, iar managerul, medicul de gardă și o asistentă au fost amendați în total cu 11.000 de lei.

Spitalul Municipal Urziceni. FOTO Primăria Urziceni

Direcția de Sănătate Publică Ialomița a finalizat controlul realizat la Spitalul Municipal Urziceni după ce o tânără a născut în fața unității medicale, iar în urma verificărilor, au fost găsite mai multe nereguli. De asemenea, managerul, medicul de gardă și o asistență au fost amendați în total cu 11.000 de lei.

Redăm mai jos integral raportul întocmit de către DSP Ialomița.

“Din cauza apariției unor imagini  în mediul on-line privind tânăra care a născut în curtea Spitalului Municipal Urziceni ,  o echipa de  inspectori sanitari formată din: Covaci Toni, Popa Adrian, Popescu Simona, Iorga Cristina  s-a deplasat în data de 31.07.2023  la unitatea mai sus-menționată , pentru a verifica aspectele legate de acest incident.

In urma verificărilor efectuate s – au constatat urmatoarele :

Unitatea sanitară funcționează în baza Autorizației Sanitare de Funcționare temporară nr. 278/11.05.2023, în condițiile în care a încetat starea de risc epidemiologic generată de pandemia COVID-19, conform Hotărârii C.N.S.U. nr.20/27.06.2023, publicată în monitorul oficial nr.595/29.06.2023.

La data controlului, pe secția de Obstetrică – Ginecologie, sunt 4 saloane, 4 paturi, 0 pacienți, 1 medic, 2 asistente. În concluzie, secția de Obstetrică – Ginecologie este nefuncțională la data controlului.

Spitalul Municipal Urziceni are în structura sa 20  de paturi OG, 5 paturi de neonatologie ( care au fost transformate in paturi COVID-19), fără a avea linie de gardă pe vreuna de specialitățile enunțate mai sus.

Urmare a informațiilor din documentele puse la dispoziție de unitatea sanitara  reiese faptul că, in jurul orei  5.21 pacienta B.  R. in varsta de 24 de ani, domiciliată în localitatea Bărbulești s-a prezentat la CPU ,  a fost inregistrata in registrul de consultatii cu nr. 8747/31.07.2023, fără  a fi consultată de medicul de garda (medic cu specialitate de chirurgie generala), conform    Notelor  explicative date de  asistenta medicala și a medicului de garda.

Menționăm că, pacienta  prezenta dizabilități fiind surdo-mută, motiv pentru care era insotita de catre sot si soacra.

În Registrul de consultatii  nu apar completate  toate rublicile nefiind menționată ora de prezentare  a pacientei.

De asemenea, în Registru  de consultatii  pacienta figurează ca și diagnosticată cu “ sarcina la termen”, existând și  parafa  medicului de garda ( nu s-a putut identifica motivul lăsării acesteia). Din Nota de relatie a acestuia reiese faptul că, nu a fost anuntat de catre asistenta ,nu a vazut pacienta , dar  parafa se afla la dispozitia cadrelor medii sanitare.

Conform graficului de gărzi, medicul de gardă, Dr. Turcan Leonid, a fost înlocuit de domnul doctor Abdel Shanabli, solicitare aprobata de managerul prin adresa nr. 6352/28.07.2023 ( pentru data de 30.07.2023).

Conform graficului de gărzi afișat pe site-ul unității sanitare și a Notei explicative a asistentei medicale, reiese faptul că,  în Serviciul de gardă figurau 2 medici ( medicii sunt de garda sunt pe sectiile spitalului, avand obligatia sa coboare in CPU la solicitari pentru urgente ), 2 asistente medicale si o infirmiera.

Asistenta de garda a apelat serviciul de ambulanta Ialomita, prin 112, pentru a prelua gravida, timp in care pacienta s-a deplasat in  curtea unitatii spitalicesti.

Din imaginile inregistrate de camerele de supraveghere reiese faptul că, asistenta medicală de garda incearcă să o impiedice să părăsească incinta CPU, dar fara rezultat ,aceasta indreptandu-se catre poarta spitalului insotita de membrii familiei.

La scurt timp sotul revine in CPU solicitand material moale ,deoarece sotia dadea semne de nastere iminenta, la ora 5.30 se produce nasterea  direct pe paviment, in prezenta echipajului de pe ambulanta , care a raspuns  la  solicitarea asistentei de la CPU.   

Echipajul de pe ambulanța consemnează în fișa de solicitare caz, faptul că   pacienta este găsită  în curtea Spitalului Urziceni, în decubit dorsal, în travaliu, cu capul ieșit între picioare, naștere asistată de echipaj AMB, copil de sex feminin. Aceștia au fost transferați la unitatea de rang superior, respectiv Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia .

Unitatea spitaliceasca are elaborata o procedura de transfer interclinic a pacientilor critici cu alte unitati sanitare cu paturi de rang superior, elaborata initial in 27.03.2012,actualizata in 18.11.2021, Procedura Operationala  Cod PO MED-43 care a fost pusa la dispozitia inspectorilor sanitari si o anexam .

Prin adresa Nr. 3050/13.06.2023, Spitalul Municipal Urziceni informează serviciul de ambulanță următoarele:

Spitalul nu are linie de gardă OG, nu are neonatolog, nu are asistente specializate (moașe), de asemeni după ora 15.00 nu are medic anestezist. Managementul   cazurilor obstetricale și/sau ginecologie admise în CPU Urziceni după ora 15,00 “ar trebui făcute de chirurgul de gardă, dar acesta nu dispune de cunoștințele necesare pentru a gestiona un caz ce aparține altei specialități.

Având în vedere pericolul deosebit la care ar fi expuși mama și fătul, medicii de gardă si conducerea Spitalului Municipal Urziceni nu-și asumă acest risc.

Drept pentru care, SM Urziceni nu este de acord și nici nu-și poate asuma primirea cazurilor de OG după ora 15.00. Sugerăm, având în vedere situația temporară creată la Spitalul Slobozia, prin restrângerea secției de neonatologie pentru doar 10 zile, stabilirea de către DSP Ialomița a unui protocol de adminsie a pacientelor la unități sanitare competente, care au în structura linie de gardă specializată OG”.

Menționăm că adresa către Serviciul de Ambulanță este semnată de către managerul spitalului, Economist Ianuș Daniela, și Director Medical Dr. Turcan Leonid directorul medical .

Conform legislației în vigoare, nu au fost respectate următoarele prevederi:

Ordin 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

Art. 20 din OMS nr. 1706/2007 – Internarea pacienţilor în regim de urgenţă în spital se face doar prin UPU sau CPU, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică transferaţi direct din alte unităţi sanitare la secţiile de terapie intensivă fără a fi necesară evaluarea lor în UPU.

Art. 41 – Personalul din cadrul CPU are obligaţia de a asigura asistenţa medicală de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie apelarea din timp a specialiştilor aflaţi de gardă în spital sau la domiciliu, în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în care pacientul necesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă mai înalt, personalul din cadrul CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de transfer interclinic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform art. 44 din OMS nr. 1706/2007 – pacienta sosiţa cu mijloc propriu la UPU trebuia sa aiba access in unitatea sanitara printr-o intrare unică, bine marcată, unde trebuia efectuat triajul cazului.

Conform Art. 46 – OMS nr. 1706/2007 Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul CPU.

Conform Art. 55 din OMS nr. 1706/2007 , la sosire, în urma efectuării triajului, pacienta din CPU trebuia examinata de medicii de gardă din aceste structuri, care decideau investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar.

Art. 59 – (1) din OMS nr. 1706/2007 Medicii de gardă din spital erau obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU sau CPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU sau CPU consideră acest lucru necesar.

Neconformități:

 1. Lipsa de personal de specialitate in Compartimentul de neonatologie și deficit de personal în secția de Obstetrica-Ginecologie .         
 2. Neasigurarea unei linii separate de garda in specialitatea Obstetrică-Ginecologie si a unui medic anestezist dupa ora 15.00;
 3. Nerespectarea de catre conducerea unitatii sanitare a conditiilor minime privind organizarea si dotarea CPU , conform normelor legale in vigoare;
 4. Lipsa de personal de specialitate ( 5 asistente medicale si 2 medici in concediu medical) in sectia de pediatrie, fapt ce a dus la suspendarea temporara a activitatii acestei sectii si a liniei de garda pediatrie,in perioada 28.07-.2023-15.08.2023 de catre Comitetul Director al spitalului;
 5. Neindeplinirea de catre medicul de garda a oricarei obligatii prevazute de dispozitiile legale in vigoare privind efectuarea garzilor,in structurile de primiri urgente;
 6. Nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare privind procedura de preluare si internare a cazurilor de urgența.
 7. Neconcordanță între structura organizatorică aprobată de Ministerul Sănătății și structura funcțională prevăzută în Autorizația Sanitară de Funcționare temporară ( secția pediatrie este închisă, secția obstetrică – ginecologie, compartiment neonatologie  )
 8. Secția de pediatrie nu funcționează, lipsă de personal.
 9. Unitatea sanitară funcționează în baza Autorizației Sanitare de Funcționare temporară nr. 278/11.05.2023, în condițiile în care a încetat starea de risc epidemiologic generată de pandemia COVID-19, conform Hotărârii C.N.S.U. nr.20/27.06.2023, publicată în monitorul oficial nr.595/29.06.2023.

Măsuri:

 1. Asigurarea de personal de specialitate medico-sanitar,in conformitate cu normativele de personal in vigoare,pe toate structurile unitatilor sanitare conform clasificarii in functie de competenta ,in categoria IV .

Termen : 02.10.2023

Persoane responsabile : manager unitate sanitara, director medical,serviciul RUNOS

 1. Respectarea de catre conducerea unitatii sanitare a conditiilor minime privind organizarea si dotarea CPU ,conform normelor legale in vigoare .

Termen: permanent

Persoane responsabile : manager unitate sanitara,medic sef CPU

 1. Indeplinirea de catre medicul de garda a oricarei obligatii prevazute de dispozitiile legale in vigoare privind efectuarea garzilor ,in structurile de primiri urgente

Termen: permanent

Persoane responsabile : manager unitate sanitara, medic sef CPU ,medic de garda

 1. Respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind procedura de preluare si internare a cazurilor de urgenta

Termen: permanent

Persoane responsabile : medic sef CPU ,medic de garda,asistent sef CPU

 1. Modificarea structurii organizatorice a unității sanitare.

Termen: 10.08.2023

Persoane responsabile : manager spital

 1. Solicitarea unei noi Autorizații Sanitară de Funcționare.

Termen: 16.08.2023

Persoane responsabile : manager spital

Sancțiuni aplicate

-Conform HG 857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, s-au  aplicat  3 sancțiuni pentru următoarele persoane fizice:

Manager – Art 25. alin. 2, lit b – nerespectarea de către conducerea unităţii sanitare a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform normelor legale în vigoare. – 4.000 lei

Medic de gardă – Art. 22, alin. 1, lit g – neîndeplinirea de către medicul de gardă a oricărei obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind efectuarea gărzilor, în structurile de primiri urgenţe, precum şi în serviciile de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească; – 3.000 lei

Asistentă – Art 25, alin 2, lit a – nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind procedura de preluare şi internare a cazurilor de urgenţă; – 4.000 lei

Concluzie:

Deși spitalul are mai multe secții în structura organizatorică conform clasificării IV pe nivel de competențe conform Ordinului 323/2011 și Ordinului 1408/2010, se constată că există o lipsă masivă de personal medical care să asigure un act medical de calitate, corespunzător pentru pacient.

Menționăm faptul că prezentul raport a fost semnat în data de 02.08.2023 de către echipa de control din cadrul Direcției de Sănătate Publică Ialomița și doamna manager Ec. Ianus Daniela, în condițiile în care în mass-media a apărut informația că a fost suspendată din funcția de manager al unității sanitare.

Totodată, doamna manager a consemnat  în raport următoarea mențiune: “ Nu sunt de acord, având în vedere că unele neconformități nu sunt conform prevederilor legale în vigoare, nu corespund realității din spital”, fără a preciza punctual neconformitățile la care face referire”.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*