Contribuabilii pot beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, în anumite condiții

Sigla ANAF

Administrația Județeana a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabilii interesați că pot beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie, inclusiv.

Potrivit AJFP, anularea obligațiilor de plată accesorii poate fi obținută dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2021 inclusiv;
  2. sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  3. să fie depus toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  4. să fie depusă cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la pct. 1) – 3), dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

De asemenea, se poate beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente și pentru următoarele obligații bugetare principale:

  1. cele stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;
  2. cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, în condițiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;
  3. cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;
  4. cele eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020.

Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, contribuabilii pot depune notificare la organul fiscal competent prin care să-și manifeste intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii se poate descărca accesând link-ul: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf.

Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii poate fi descărca accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*