Consiliul Judeţean Ialomița scoate la licitație publică o serie de bunuri pentru realizarea proiectului de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni

Consiliul Judeţean Ialomița scoate la licitație publică o serie de bunuri pentru realizarea proiectului de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni

Consiliul Judeţean Ialomița a emis un nou anunț de licitație privind concesionarea, prin licitație, a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița. Acestea vizează proiectului de amenajare și funcționalizare a aeroportului de la Alexeni.

  1. Informații generale privind concedentul: Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” bunurile constând din teren arabil și construcții identificate cu numerele cadastrale și numerele de carte funciară: 247 – CF 20213 cu suprafața de 18.691 mp, 251 – CF 20214 cu suprafața de 3.261.256 mp. Bunurile se concesionează conform O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 31.01.2023.
  3. Informații privind documentația de atribuire: conform caietului de sarcini.

3.1.     Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul Consiliului Județean Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.

3.2.     Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul Consiliului Județean Ialomița;

3.3.     Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Contravaloarea documentației de atribuire este de 500,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului;

3.4.     Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 12.06. 2023, ora 16.30

  1. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

4.1.     Data limită de depunere a ofertelor: 19.06.2023, ora 16.00;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

4.3      Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în două exemplare conform documentației de atribuire.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.06.2023, ora 11,00 la sediul Consiliului Județean Ialomița, parter, în sala de ședințe.
  2. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro , la termenele stabilite prin documentația de atribuire.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.05.2023.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*