Consilierii votează bugetul județului Ialomița și cel al Spitalului Județean Slobozia și cheltuielile pentru restaurararea „Conacului Bolomy“ și a Bisericii de lemn „Sfântul Nicolae“

Consiliul Județean Ialomița. FOTO Adrian Boioglu
Consiliul Județean Ialomița. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul Județean Ialomița se convoacă în ședință ordinară în data de 21 februarie începând cu ora 12.00 în Sala EUROPA. Pe ordinea de zi sunt proiecte legate de bugetul Consiliului Județean, al Spitalului Județean, dar și de bursele sociale acordate elevilor Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” și de acordarea de stimulente financiare pentru nou născuți. De asemenea, se vor vota și devizele de cheltuieli pentru restaurararea „Conacului Bolomy“ și a Bisericii de lemn „Sfântul Nicolae“.

Ordinea de zi ce va fi supusă la vot în ședința ordinară de Consiliu Județean este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020 ;P
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2019 – 2020
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „Olimpiada de Agricultură – cultura plantelor și agricultură – creșterea animalelor” faza națională;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2020;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării Proiectului Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, Cod SMIS 116941;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării PT-ului și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”, Cod SMIS 116932;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia –Valea Ciorii – DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia – Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000 – Km 25+350, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*