Consilierii județeni din Ialomița, convocați joi, 23 decembrie, în ședință ordinară

Consiliul Județean Ialomița. FOTO Adrian Boioglu
Consiliul Județean Ialomița. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul Județean Ialomița a fost convocat în ședință ordinară joi, 23 decembrie, de la ora 13.00, în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează discutarea și adoptarea a nu mai puțin de 32 de proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27  din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 51 din 23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, cu modificările ulterioare;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul IV (preliminat), anul 2021;
 5. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.398 din data de 13.12.2021 de rectificare a bugetului general al județului Ialomița, și aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului  de stat, pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern  al județului Ialomița, pe anul 2022;
 8. proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2022;
 9. proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2022;
 10. proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște,  pentru anul 2022;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu și în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinți-Târg,  județul Ialomița,  pentru anul 2022;
 12. proiect de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de    natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al județului Ialomița;
 13. proiect de hotărâre privind  asocierea Județului Ialomița cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea dezvoltării și administrării unui Centru de Date Regional în regiunea Sud-Muntenia pentru instituții și autorități publice din județul Ialomița prin implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional Sud-Muntenia 2021-2027;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Group 2010 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale, în vederea acceptării acestora, în calitate de membru asociat cu drepturi depline,  în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOO 2009”;
 16. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2031 (01.01.2022 – 31.12.2031)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița;
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița;
 19. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență (CIA) Slobozia;
 20. proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat și  a principalilor indicatori  tehnico-economici, faza P.T, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
 21. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
 22. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, faza PT, pentru realizarea obiectivului de investiții „Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”;
 23. proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat și  a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”  Cod SMIS 116932;
 24. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița                         nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
 25. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița                             nr.113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului  din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
 26. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 01.10.2021 privind aprobarea actualizării devizului general,  a devizelor pe două sectoare și a
 27. indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”;
 28. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”;
 29. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”;
 30. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Clădire multifuncțională pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 31. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Clădire multifuncțională pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 32. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Instalații de tratare mecano-biologică prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Ialomița”;

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*