AJFP Ialomița precizează care sunt modalitățile de depunere a cererilor de eliberare a certificatelor de rezidență fiscală

Sigla ANAF

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița aduce la cunoștința faptul că, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 583/2016, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii persoane fizice și juridice pot transmite cererile prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • Z01 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală pentru persoane juridice rezidente în România;
  • Z03 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală pentru persoane fizice rezidente în România;
  • Z05 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă;
  • Z07 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală pentru persoane rezidente în România;
  • Z09 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;
  • Z011 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezident;
  • Z013 – Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;

Cererile pot fi transmise împreună cu documentele justificative pe una dintre următoarele căi:

  1. prin poștă cu confirmare de primire;
  2. la ghișeu în format hârtie;
  3. online prin intermediul: portalului e-guvernare se alege secțiunea „depunere declarații” și se face autentificarea cu un certificat digital calificat sau Spațiului Privat Virtual(SPV) prin link-ul „Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF”. În vederea depunerii formularelor prin SPV este necesar ca înainte să se facă înregistrarea ca utilizator. În vederea înregistrării ca utilizator SPV se accesează link-ul: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/

Formularele prezentate se întocmesc și se semnează de către solicitanți în conformitate cu precizările privind completarea acestora, prevăzute în anexele OMFP nr. 583/2016, sau se editează și se completează de către solicitanți cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în secțiunea Servicii Online/Declarații electronice/descărcare declarații.

Formularele certificatelor privind atestarea veniturilor obținute din România de persoanele rezidente și ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri, vor fi depuse de solicitați împreună cu cererile de eliberare aferente (formularele prezentate) și documentele justificative prin căile menționate anterior.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*