AJFP Ialomița informează despre eliminarea unor contravenții din legea prevenirii

Serviciul de Taxe și Impozite Fetești. FOTO Primăria Fetești

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că începând cu 5 noiembrie 2023 se abrogă din anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 o serie de contravenții care intrau sub incidența Legii prevenirii (respectiv pentru care se aplica în mod obligatoriu la prima abatere avertisment):
➢         contravențiile reglementate la art. 10 lit. f) – h), j) şi u) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare respectiv:
●        emiterea bonului fiscal conținând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;
●        neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțul de atenționare prevăzut la art. 1 alin. (11);
●        încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d);
●        nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);
➢         contravențiile reglementate la art. 336 alin. (1) lit. a), b), d) f), h), s) şi ş), art. 336 alin. (3^1) şi alin. (3^2) şi art. 337 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
●        nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;
●        neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
●        nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației prevăzute la art. 118 alin. (7), respectiv a obligației contribuabilul de a da, la finalizarea inspecției fiscale, a unei declarații scrise, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală;
●        nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer în condițiile și la termenele prevăzute prin ordinul președintelui A.N.A.F., precum și nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a prezenta dosarul prețurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condițiile art. 108 alin. (2);
●        nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4);
●        nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;
●        nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și de venituri, potrivit art.138 alin. (7); · efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care au obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru;
●        nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal;
●        nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție de către debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (21 );
●        nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată precum și depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*