AJFP Ialomița: „Duminica, 30 octombrie 2021, termen limită pentru depunerea formularului 398”

AJFP Ialomița.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii că duminică, 30 octombrie, este termenul limită de depunere a formularului 398 „Declarație specială de TVA (VAT Return)”(pentru trimestrul III 2021).

Declarația specială de TVA se depune de către persoanele impozabile care aplică:

  • regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în UE, prevăzut la art. 314 din Codul fiscal;
  • regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum – prevăzut la art. 315 din Codul fiscal;
  • regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe – prevăzut la art. 3152 din Codul fiscal.

Având in vedere prevederile art.314 alin.(7) din Codul fiscal (regimul Non-UE), până la sfârșitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declarație specială de TVA, potrivit modelului stabilit în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 40 din 13 februarie 2020, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special reglementat de acest articol, în perioada fiscală de raportare.

Data-limită de depunere a declarației nu se modifică în cazul în care aceasta cade sâmbăta, duminica sau într-o zi de sărbătoare legală.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*