Ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița, în data de 15 decembrie

Consilierii județeni ialomițeni au fost convocați în ședință ordinară joi, 15 decembrie, de la ora 14.00, în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează și discutarea și adoptarea următoarelor 14 proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6/25.01.2022 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2023;
 4. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu și în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinți-Târg, județul Ialomița, pentru anul 2023;
 6. proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2023;
 7. proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 2023;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma documentației faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică sala de spectacole ”Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni”;
 11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 170 din 30.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2022 – 2023;
 12. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Urziceni a terenului în suprafață de 106 mp situat în Urziceni, str. Teilor, nr.2;
 13. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a bunului imobil „Centrul de Îngrijire de Zi”, situat în Municipiul Slobozia, str. Nordului nr.2 și a terenului aferent;
 14. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 101B cuprins între km 51+321 – km 51+862 situat pe raza U.A.T. Comuna Rădulești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rădulești.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*