Ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița, ce se va desfășura în sistem on-line

Consiliul Judeţean Ialomița se convoacă în ședință ordinară, în sistem on-line, în data de 20 iulie, de la ora 14.00.

Pe ordinea de zi a ședinței se află 16 proiecte de hotărâre. Acestea sunt:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 2. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 262 din 15.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomița, cu modificările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2023;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023;
 5. proiect de hotărâre privind asocierea Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, cu Municipiul Slobozia și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor din România – FAPPR în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului ”Farmconect România – Târgul agriculturii românești” – ediția a II-a, 2023;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
 7. proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.116/27.04.2023 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 2023-2030, Județul Ialomița;
 9. proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Ialomița;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici rezultați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”;
 12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 52/28.02.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
 13. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului Ialomița și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în domeniul privat al județului Ialomița în vederea casării și valorificării acestuia;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei solicitări către Guvernul României pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Direcția Județeană de Sport Ialomița, în domeniul public al Județului Ialomița;
 15. proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județului Ialomița.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*