Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, la ora bilanțului

Sediul IPJ Ialomița. FOTO Adrian Boioglu
Sediul IPJ Ialomița. FOTO Adrian Boioglu

În anul 2022, polițiștii din județul Ialomița și-au canalizat resursele, eforturile și acțiunile în direcția creșterii gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei și a patrimoniului, sporirea siguranței stradale și rutiere, precum și destructurării grupărilor infracționale.

Resursele umane: Din totalul posturilor prevăzute la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, anul 2022 s-a finalizat cu posturi ocupate în proporție de 82,51 la sută.

Pregătirea profesională: în cadrul programelor curente de pregătire tactică, în anul 2022 s-au realizat 28 de sesiuni de instruire, 49 de ședințe de tragere cu muniție reală, precum și sesiuni de instruire teoretică și practică pentru polițiștii din categoria celor care conduc autovehicule de serviciu cu regim prioritar.

Logistică: în perioada analizată activitățile desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului Logistic au avut ca obiectiv general menținerea capacității operaționale a unității, prin gestionarea eficientă a resurselor logistice și financiare avute la dispoziție, fiind luate măsuri de prioritizare a achizițiilor necesare desfășurării în condiții optime a activității Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Au fost executate lucrări de reparații curente la nivelul structurilor din cadrul reședinței, subunităților teritoriale, posturilor de poliție comunale și structurilor deservite logistic și financiar de I.P.J. Ialomița.

În domeniul prevenirii criminalității, prioritățile Poliției Române în domeniul prevenirii criminalității, pentru anul 2022, au fost transpuse la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, în trei programe de intervenție preventivă, astfel:

Programul de prevenire a infracțiunilor contra persoanei, în cadrul căruia au fost derulate Campania Atingeri Nedorite, Campania Apeluri Abuzive 112, Campania Doar TU îți poți schimba VIAȚA!, Campania Spune NU violenței în familie, Săptămâna Prevenirii Criminalității, Campania Nu există scuză pentru Violență!;

Programul privind prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului în cadrul căruia au fost derulate Campania Poți preveni înșelăciunile!, Campania Sărbători în Siguranță, Ziua Europeană de prevenire a furturilor din locuințe;

Programul de prevenire a criminalității informatice al cărui scop a fost creșterea gradului de informare a minorilor și adulților cu privire la riscurile ce pot apărea pe internet și la modalitățile de prevenire a acestora.

În ceea ce privește combaterea criminalității: în anul 2022, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița au fost înregistrate cu 8,5 la sută mai multe infracțiuni decât în anul 2021. Infracționalitatea judiciară a crescut cu 10,4 la sută față de 2021, infracționalitatea economică a scăzut cu 2,9 la sută, față de 2021, iar infracționalitatea de altă natură a crescut cu 7,2 la sută față de 2021.

În anul 2022, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, au fost sesizate 7.250 de infracțiuni.

În funcție de mediul în care au fost comise se constată că din totalul infracțiunilor sesizate, 51 la sută au fost înregistrate în mediul urban, (indicator care a crescut față de anul 2021 cu 10 la sută), iar 49 la sută au fost înregistrate în mediul rural (indicator care a crescut față de 2021 cu 7,3 la sută).

Criminalitatea stradală: infracțiunile stradale în anul 2022 au reprezentat 15,40 la sută din totalul infracțiunilor sesizate la nivelul inspectoratului. După mediul unde acestea s-au comis, 45,92 la sută sunt în mediul urban și 54,08 la sută în mediul rural. De asemenea, 48 de infracțiuni stradale au fost descoperite în flagrant delict.

Managementul integrat al ordinii și siguranței publice: Activitatea și rezultatele obținute pe linia menținerii ordinii și siguranței publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul ședințelor la care au participat și reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi.

Constituirea patrulelor de ordine și siguranță publică s-a realizat în conformitate cu prevederile dispozițiilor din domeniu, acestea fiind de poliție, mixte poliție – jandarmi, independente de jandarmi și în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliția locală.

S-a colaborat cu polițiile locale acolo unde acestea funcționează, reușindu-se astfel să fie atrase noi forțe în sistem integrat la activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice.

Apeluri de urgență 112: în anul 2022, au fost înregistrate 27.927 de apeluri de urgență, dintre care în 48, la sută dintre cazuri s-a impus deplasarea polițiștilor la locul evenimentelor sesizate, 39, la sută de situații în care evenimentele semnalate au fost de competența poliției, dar nu au fost urgențe, la fața locului deplasându-se polițiști care au dispus măsurile legale, 10, la sută situații în care apelanții au revenit (evenimentul fiind sesizat deja de alt apelant) și 3, la sută situații în care apelanții au sesizat aspecte nereale, astfel fiind aplicate 858 de sancțiuni contravenționale în valoare de 1.071.300 lei.

Poliția de proximitate și siguranța comunității: în anul 2022 s-a intensificat activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea vizibilității și a capacității de intervenție, realizându-se dispozitive viabile și flexibile care să poată fi ușor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea situațiilor deosebite.

Polițiștii din structurile de siguranță publică și cei de proximitate au constatat peste 60 de infracțiuni și au aplanat 259 de stări conflictuale.

Siguranța în școli: în anul 2022, prioritatea inspectoratului a fost creșterea siguranției în unitățile de învățământ.

Împreună cu polițiști de ordine publică și rutieră, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat 3.629 de activități în unitățile de învățământ și 957 de activități preventive, care au avut ca scop combaterea infracționalității în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ, verificarea legalității transportului de elevi și a celui public de persoane, prevenirea și combaterii absenteismului școlar și verificarea modului de asigurare a pazei și protecției unităților școlare.

În anul trecut, în mediul școlar au fost înregistrate 53 de infracțiuni, majoritatea fiind fapte de lovire sau alte violențe și furturi.

Nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracțiuni grave în care să fie implicați elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învățământ ori să fi fost primejduită grav viața, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice.

Criminalitatea gravă, comisă cu violență: în anul 2022 au fost înregistrate 65 de astfel de fapte, față de 73 sesizate în anul 2021. Infracțiunile de omor au scăzut, fiind înregistrată o singură faptă, 5 tentative de omor, 2 vătămări corporale și 34 de tâlhării.

Prevenirea și combaterea violenței în familie: Diversificarea și accentuarea formelor de manifestare a agresivității în familie reprezintă un domeniu de interes și de acțiune al polițiștilor din județul Ialomița, mandatați să gestioneze activitățile de prevenire și combatere a acestui fenomen.

Pe parcursul anului 2022 au fost emise 151 de ordine de protecție provizorii, din care 76 au fost confirmate de magistrați.

Criminalitatea contra patrimoniului: au fost sesizate 2.658 de infracțiuni contra patrimoniului, reprezentând 36,66 la sută din totalul infracțiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița. Față de perioada similară a anului 2021, reprezintă o creștere cu 5 la sută.

Furturile, cel mai important segment infracțional al acestei categorii, reprezintă 44,39 la sută, procent ce a crescut cu 5 la sută față de anul 2021.

Infracționalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: în anul 2022, în urma activităților și acțiunilor desfășurate au fost înregistrate 93 de dosare penale, au fost aplicate 86 de sancțiuni contravenționale și a fost confiscată cantitatea de 1.783 metri cubi de material lemnos.

Pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 53 de infracțiuni și au fost aplicate 99 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, polițiștii au confiscat peste 1 tonă de pește din speciile crap, caras, plătică, șalău, știucă sau sturion.

Urmărire și extrădare: în anul 2022, s-a dispus măsura urmăririi naționale și internaționale față de 54 de persoane, au fost desfășurate activități pentru identificarea a 148 de persoane dispărute și au fost înregistrate 148 de măsuri preventive.

În perioada analizată, au fost înaintate către organele judiciare 17 sesizări referitoare la nerespectarea obligațiilor impuse, în urma acestor sesizări 11 dosare de supraveghere fiind închise cu preschimbare în arestare preventivă și într-un caz în arest la domiciliu.

S-a acționat deopotrivă pentru creșterea eficienței operativității și calității în activitatea de cercetare penală și eficientizarea parteneriatului cu unitățile de parchet, urmărindu-se respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale.

Pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase activitățile de prevenire s-au materializat în organizarea a 79 de acțiuni și 224 de controale pe liniile arme, materii explozive și substanțe periculoase și au fost sesizate 70 de infracțiuni, iar pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 7 infracțiuni prevăzute de Legea 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic;

Au fost ridicate în vederea confiscării 34 de arme, 70 de tone de deșeuri periculoase și 656 de kilograme de articole pirotehnice.

În anul 2022, în cadrul serviciului au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenţionale, în valoare de 82.306 lei.

Criminalitatea economico – financiară: în perioada ianuarie – decembrie 2022 au fost în derulare 9 planuri de acțiune dispuse la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române și la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița în domeniile combaterii ilegalităților cu produse accizabile (tutun, alcool), produse de panificație, turism și alimentație publică, legume – fructe, achiziții intracomunitare si importuri.

Pe parcursul activităților derulate în cadrul planurilor de acțiune au fost efectuate 81 de acțiuni specifice, în cadrul cărora au fost constatate 43 de infracțiuni în flagrant, respectiv 40 de infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998, 1 infracțiune prevăzută de OUG nr. 77/2009, 1 infracțiune prevăzută de Legea 86/2006 și 1 infracțiune prevăzută de Codul Fiscal.

Au fost aplicate 165 de sancțiuni contravenționale în valoare de 461.900 lei, au fost confiscate sume de bani, în total 378.600 lei, 19.700 euro și alte bunuri, respectiv 800 de grame de aur, 4,8 kilograme de argint, 3.785 de kilograme de tutun, 25.019 țigarete provenite din contrabandă, 500 de kilograme material pirotehnic și 38,39 mc material lemnos.

Criminalistic: în cursul anului 2022, polițiștii criminaliști au participat la peste 2.900 de cercetări la fața locului. Au fost ridicate și au rămas în evidență 9.638 urme de urme criminalistice.

Eficiența acestor urme ridicate din câmpul infracțional s-a materializat în identificarea prin mijloace criminalistice a 175 de persoane sau obiecte, în 129 de cauze penale.

Din totalul autorilor identificați în această perioadă, 66 au fost identificați prin valorificarea urmelor papilare, ca autori de infracțiuni de natură judiciară, cu ajutorul bazelor de date criminalistice de identificare și a cercurilor de suspecți întocmite.

Activitatea laboratorului Poligraf s-a concretizat în testarea comportamentului în cazul a 121 de persoane. Dintre acestea, față de 54 persoane s-a stabilit comportament nesincer, iar 28 de persoane au recunoscut comiterea faptelor pentru care erau cercetați.

Biroul pentru Protecția Animalelor: este structura de specialitate responsabilă de crearea și păstrarea unui climat de siguranță în ceea ce privește deținerea și îngrijirea animalelor din posesia legală a omului, atât în ceea ce privește integritatea acestora, dar și integritatea persoanelor cu care intră în contact aceste animale.

La nivelul biroului, anul trecut, au fost înregistrate 65 de petiții, au fost aplicate 140 de sancțiuni contravenționale și au fost emise 8 ordine de plasare în adăpost pentru 6 exemplare canine, o barză și un șoim, animale care se aflau într-o stare de pericol.

Siguranța traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița a fost siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, precum și reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezențe active pe principalele drumuri naționale, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulației și prevenirii evenimentelor rutiere.

În anul 2022, în județul Ialomița s-au produs 58 de accidente grave de circulație, urmările acestora constând în 46 de persoane decedate și 26 de persoane rănite grav.

Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulație au fost depășirea neregulamentară, abaterile bicicliștilor și traversarea neregulamentară a pietonilor.

În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat 401 infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe fiind infracțiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis și de conducere cu autovehiculul neînmatriculat.

De asemenea au fost aplicate 41.025 de sancțiuni contravenționale, îndeosebi pentru depășirea limitei legale de viteză, urmate de nepurtarea centurii de siguranță, neacordarea priorității de trecere și abateri săvârșite de către pietoni, bicicliști, motocicliști și căruțași.

Au fost reținute, în vederea suspendării, 3.383 de permise de conducere și au fost retrase 1.526 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecțiuni tehnice, lipsa inspecției tehnice periodice sau lipsa RCA.

Evaluarea activității desfășurată de polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Ialomița, în anul 2022:

Serviciul Județean de Poliție Transporturi Ialomița se află în subordinea Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța și se compune din 5 posturi de poliție, respectiv: T.F. Urziceni, T.F. Slobozia, T.F. Țăndărei, T.F. Fetești și T.N. Fetești.

În perioada analizată, a fost acordată o atenție deosebită de prevenire și combatere a faptelor ilegale în sistemul transporturilor feroviare și navale, pentru ridicarea siguranței călătorilor în domeniul transporturilor, pe un sector de 68 de kilometri de căi navigabile și pe infrastructura feroviară de 275 de kilometri de cale ferată.

La nivelul acestei structuri se constată o scădere a infracționalității sesizate, 99 de infracțiuni au fost sesizate, cu 39 mai puține decât în anul precedent, fiind constatate 65 de infracțiuni în flagrant delict.

Furturile de la călători au scăzut față de anul 2021, fiind înregistrate 8 astfel de fapte, 6 furturi din vagoanele de marfă iar în ce privește furturile din infrastructură se constată o creștere de la 5 fapte în 2021 la 8 fapte în 2022.

În anul 2022, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Ialomița au aplicat 1.235 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de 410.300 de lei.

De asemenea, au fost indisponibilizate 17 ambarcațiuni, 17 motoare, peste 550 de kilograme de pește, aproximativ 100 de bucăți de plase monofilament și de pescuit din fir textil, 1 dispozitiv electric pentru pescuit precum și 7 autovehicule indisponibilizate.

Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Ialomița au patrulat în 735 de trenuri de călători, fiind legitimate 3.576 de persoane, au fost efectuate 3 percheziții domiciliare, 2 persoane reținute și una împotriva căreia a fost dispusă măsura arestării preventive.

Gradul de încadrare la nivelul Serviciului Județean de Poliție Transporturi este de 77,41 la sută.

Obiectivele anului 2023: pentru anul 2023, Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița va continua acțiunile ce vizează creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, reducerea infracționalității stradale, reducerea riscului rutier și asigurarea climatului de legalitate pentru mediul de afaceri.

Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița este pregătit, atât din punct de vedere profesional cât și logistic, pentru a-și îndeplini cu succes misiunile și pentru a pune în aplicare prevederile legale, astfel încât siguranța cetățenilor din județul nostru să nu fie afectată.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*