În Slobozia se dă Start la depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pentru sprijin educațional

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Slobozia a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

 • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Slobozia;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv 284 lei (preșcolari);
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Pentru anul școlar 2020 – 2021, cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, până pe 4 septembrie, în intervalul orar 08.00 – 16.30, la sediul Direcției de Asistență Socială Slobozia – Str. Alexandru Odobescu nr. 1, Mun. Slobozia, Jud. Ialomița, însoțite de următoarele acte doveditoare:

 • acte de identitate ale părinților /reprezentantului legal (în original și copie);
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
 • certificatele de naștere/cărțile de identitate ale copiilor (original și copie);
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz);
 • certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor(după caz);
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Slobozia tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art.4 alin.(5)O.U.G. nr. 133/2020, fără a fi necesară o altă solicitare din partea familiei.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 07 – 09 septembrie, urmând ca Direcția de Asistență Socială a Municipiului Slobozia să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Ialomița la data de 10 septembrie.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Slobozia are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Ialomița, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul: 0243.231401, int. 171/172.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*