Consiliul Județean Ialomița, convocat, marți, 30 martie, în ședință ordinară

Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.
Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.

Consiliul Județean Ialomița a fost convocat în ședință ordinară, marți, 30 martie, de la ora 14.00, în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează discutarea și adoptarea următoarelor 18 proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Babagianu Gheorghe;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021;
 6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia;
 7. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomița;
 8. proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 (șase) consilieri județeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița;
 9. proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS în vederea realizării în comun a proiectului “DAP Social – Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomița”;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
 11. proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 638,0662 ha teren cu destinația agricolă aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaice;
 12. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0+000 – Km 35 + 400”;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2020 – referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”;
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean – P.A.T.J. Ialomița”.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*