Consiliul Județean Ialomița, convocat în ședință ordinară pentru data de 28 septembrie

Consilierii județeni ialomițeni au fost convocați în ședință ordinară miercuri, 28 septembrie, de la ora 14.00, în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează și discutarea și adoptarea următoarelor 22 de proiecte de hotărâre:

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90/26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;
 4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui complex radiologic destinat Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic din Raionul Nisporeni, Republica Moldova;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022;
 8. proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2022;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea Gradului de Securitate la Incendiu și Asigurarea Creșterea Gradului de Securitate la Incendiu și Asigurarea Utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici rezultați pentru obiectivul mixt de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”;
 12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare;
 13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare;
 14. proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Județene pentru Protecția Copilului Ialomița;
 15. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101/28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy, cu modificările și completările ulterioare;
 16. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioare;
 17. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2022 – 2023;
 18. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2022- 2023;
 19. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 101 cuprins între km 43+642,77 – km 51+048,36 situat pe raza U.A.T. Comuna Dridu, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dridu;
 20. proiect de hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 203B cuprinse între km 0+011 – km 0+198 și km 0+220 – km 1+127 situate pe raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia;
 21. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 201 cuprins între km 80+035 – km 83+035 situat pe raza U.A.T. Comuna Mărculești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărculești;
 22. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*