Consilierii județeni din Ialomița, convocați, săptămâna viitoare, într-o ședință ordinară

Ședință a Consiliului Județean Ialomița. FOTO Cristina Sîmbeteanu

Consilierii județeni ialomițeni au fost convocați în ședință ordinară marți, 28 februarie, de la ora 14.00, în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează și discutarea și adoptarea următoarelor 15 proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2023;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2023/ sezonul competițional 2023-2024;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomița 2023;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XIII-a – 27 mai 2023;
 7. proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioare;
 8. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun – teren în suprafață de 18.500 mp  din domeniul privat al Judeţului Ialomiţa în domeniul public al Judeţului Ialomiţa;
 9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 94 din 14.11.2008 și nr. 92 din 14.11.2008;
 12. proiect de hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 96 din 11.12.2008 și nr. 99 din 17.03.2009;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru  proiectul  „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
 14. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 34 din 10.02.2022 privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare și a Caietului de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Județului Ialomița să voteze în AGA ADI ECOO 2009 aceste documente;
 15. proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*