AJFP Ialomița face precizări privind redirecționarea a 3,5 la sută din impozitul anual datorat la entități nonprofit ori unități de cult

Mai mulți bani. FOTO Adrian Boioglu
Mai mulți bani. FOTO Adrian Boioglu

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că prin O.G. nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, a fost stabilit dreptul contribuabililor persoane fizice de a opta pentru depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat (formularul 230) la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiară a sumei.

Astfel, entității nonprofit/unității de cult îi revine obligația transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent, a unui formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

Prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.80/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost aprobat modelul și conținutul formularului „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”.

Prin același ordin au fost modificate formularele „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult” și „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult” fiind astfel actualizată Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Menționăm faptul că prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2021.

Baza legală: ORDINUL PREȘEDINTELUI ANAF nr. 80/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*