16 august este termenul pentru depunerea situaţiilor financiare semestriale

Serviciul de Taxe și Impozite Fetești. FOTO Primăria Fetești

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Prevederile se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
Încadrarea în criteriile menţionate se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.
Depunerea raportărilor contabile semestriale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se face în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. Formatul electronic al raportărilor contabile depuse conform  prevederilor de mai sus constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2022, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.
Raportările contabile la 30 iunie 2022 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*