Termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie este 16 august

AJFP Ialomița.

Administrația Județeana a Finanțelor Publice Ialomița reamintește operatorilor economici interesați că au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2021 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, până cel târziu la data de 16 august 2021.

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă  la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 se aplică: – entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrato cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000  euro; – persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 cu modificările și completările ulterioare şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Entităţile mai sus menționate au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2021 indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate. Prevederile, Ordinului ministrului finanţelor nr. 763/2021 se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic. Operatorii economici depun raportările contabile în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2021, generat prin programul de asistenţă,poate fi descărcat de pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Descărcare declaraţii sau accesând următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2021.html.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 în condiţiile prevăzute de lege, se sancţionează conform prevederilor art.42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*