Consilierii județeni ialomițeni, convocați în ședință ordinară pentru data de 10 februarie

Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.
Consiliul Județean Ialomița. FOTO G. M.

Consiliul Județean Ialomița a fost convocat în ședință ordinară joi, 10 februarie, de la ora 14.00, în Sala Europa.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează discutarea și adoptarea următoarelor 21 de proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2022;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2022;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2022;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADI ECOO 2009, pe anul 2022;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2022;
 8. proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Drumuri și Poduri S.A;
 9. proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2022;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2022/ sezonul competițional 2022-2023;
 12. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 13. proiect de hotărâre privind transmiterea a două tronsoane din drumul județean DJ 201 cuprinse între km 44+940 – km 50+227 și km 50+244 – km 52+594 , situate pe raza U.A.T. Comuna Albești, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Albești, în vederea realizării unor investiții pentru amenajarea amprizei drumului;
 14. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit Consiliului Local al Comunei Movila asupra unui tronson din drumul județean DJ 212 Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – Țăndărei – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești, cuprins între km 85+047 – km 87+454, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38/27.03.2019;
 15. proiect de hotărâre privind rectificarea Deciziei nr. 12 din 30.01.1996 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Ialomița și a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria IL nr. 0008 emis la data de 01.02.1996 de Delegația Permanentă a Consiliului Județean Ialomița;
 16. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;
 17. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 271 din 27.12.2021 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către operatorul ”S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L.”;
 18. proiect de hotărâre privind reglementarea activității de gestionare a deșeurilor la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009;
 19. proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare și a Caietului de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”, Județul Ialomița și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Județului Ialomița să voteze în AGA ADI ECOO 2009 aceste documente;
 20. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 210/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101 U”;
 21. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 206/28.10.2021, nr. 208/28.10.2021, nr. 211/28.10.2021 și nr. 212/28.10.2021.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*