Consilierii județeni ialomițeni, convocați în ședință ordinară în data de 29 ianuarie

Ședință a Consiliului Județean Ialomița. FOTO Cristina Sîmbeteanu

Consilierii județeni ialomițeni au fost convocați în ședință ordinară în data de 29 ianuarie.

Consiliul Judeţean Ialomiţa, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 29.01.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:

a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.11.2023;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocată de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 15.12.2023;

c) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 21.12.2023;

d) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 10.01.2024.

Discutarea și adoptarea următoarelor:

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027;
  2. proiect de hotărâre privind stabilirea valorii unitare, lei/kilometru, aferentă sumei forfetare lunare și pentru suma forfetară pe zi, care va fi decontată elevilor din județul Ialomița care sunt şcolarizați în altă localitate decât cea de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public;
  3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
  4. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 323 din 21.12.2023 privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2024;
  5. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Scară de acces exterioară – Centru de Îngrijire și Asistență Slobozia”;
  6. proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare/ reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității Comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”;
  7. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2023 – referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”;
  8. proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 8457/2019-T din 17.04.2019.

III. Diverse

Raportul Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  privind  situaţia  gestionării  bunurilor  din  domeniul  public  şi  privat  al judeţului  Ialomiţa  pe  anul  2023.

Ședința este publică.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*