AJFP Ialomița informează despre depunere situațiilor financiare anuale

documente, TVA, ajfp
Depunere documente. FOTO Pixabay.com

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii că potrivit prevederilor art. 34 alin. (3^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exerciţiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenţii, sponsorizări, sume redirecţionate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum şi alte forme similare de finanţare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, întocmesc o declaraţie care însoţeşte situaţiile financiare anuale şi evidenţiază sumele astfel primite, respectiv utilizate.
Declaraţia privind situaţia de trezorerie se întocmeşte şi se semnează de către persoanele abilitate, potrivit legii, să întocmească şi să semneze situaţiile financiare anuale, inclusiv de către administratorul persoanei juridice fără scop patrimonial..
Pentru exerciţiul financiar al anului 2023, formatul declaraţiei este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 470/2024 cu privire la raportarea informaţiilor referitoare la finanţările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial.
Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în cursul exerciţiului financiar al anului 2023, au primit sponsorizări în valoare cumulată de maximum 100.000 lei pot folosi pentru întocmirea declaraţiei formatul (simplificat) prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr 470/2024.
Declaraţia privind situaţia de trezorerie se depune odată cu situaţiile financiare anuale, folosind programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, pus la dispoziţie gratuit.
Persoanele juridice fără scop patrimonial care, la data intrării în vigoare a prezentului Ordinul ministrului finanțelor nr. 470  din 13 martie 2024, au depus, conform legii, situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2023 şi au primit în cursul acelui exerciţiu sponsorizări depun declaraţia menţionată în termen de 60 de zile de la încheierea termenului de depunere a situaţiilor financiare anuale, prevăzut de legea contabilităţii.
Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația ILnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe ILnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*